تأثیر سید جمال بر رویکرد تفسیر در دوره معاصر
30 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » پاییز 1386 - شماره 25 »(12 صفحه - از 165 تا 176)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی